EM YÊU TRƯỜNG EM HOA SEN – NHẠC VÀ LỜI: PHAN QUỐC ANH