KẾT QUẢ THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG KHỐI TIỂU HỌC – NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI LỚP 5

Giải Nhất: em Lê Phương Nghi – lớp 5A2

Giải Nhì: em Trần Nguyễn Gia Hân – lớp 5A1

Giải Ba: (3 giải) em Nguyễn Phan Hoàng Lam lớp 5A1; em Trần Phan Như Uyên – lớp 5A1 và em Nguyễn Vương Hà Anh – lớp 5A2

KHỐI LỚP 4 :

Giải Nhất: em Lê Bảo Chi – lớp 4A3

Giải Nhì: (2 giải) em Phạm Thị Như Quỳnh – lớp 4A3 và em Nguyễn Hùng Long – lớp 4A1

Giải Ba: (2 giải) em Trần Khánh Quỳnh – lớp 4A1 và em Phan Thùy Nhã An – lớp 4A2

KHỐI LỚP 3:

Giải Nhất: em Nguyễn Bảo Trân – lớp 3A2

Giải Nhì: (2 giải) em Hoàng Phan Thiên An – lớp 3A2 và em Nguyễn Minh Trí – lớp 3A1

Giải Ba: em Lê Đỗ Khải Ngân – lớp 3A1

KHỐI LỚP 2:

Giải Nhất: em Nguyễn Thị Kim Anh – lớp 2A1

Giải Nhì: (2 giải) em Nguyễn Hoàng Ngọc Hân – lớp 2A2 và em Phan An Nhiên – lớp 2A2

Giải Ba: (2 giải) em Lê Nguyễn Kim Hương – lớp 2A1 và em Nguyễn Thị Mỹ Vy – lớp 2A1

KHỐI LỚP 1:

Giải Nhất: (2 giải) em Ngô Thanh Ngân – lớp 1A1 và em Phạm Thế Anh – lớp 1A3

Giải Nhì: (3 giải) em Phạm Minh Phương – lớp 1A1; em Nguyễn Trần Thái Thịnh – lớp 1A3 và em Nguyễn Hoàng Bảo Hân – lớp 1A2

Giải Ba: (3 giải) em Vương Mẫn Nghi – lớp 1A2; em Đặng Khả Hân – lớp 1A3 và em Trần Hoàng Minh – lớp 1A3.