VINH DỰ VÀ TỰ HÀO HOA SEN

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 sẽ được trao cho 200 doanh nghiệp đạt được các nhóm tiêu chí về chỉ số kinh doanh, tính đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Tự hào khi Công ty phát triển giáo dục Hoa Sen Việt Nam, là đơn vị duy nhất của Ninh Thuận, đã lọt vào top 200 giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021. Đây là giải thưởng cao quý, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam nói chung, Hoa Sen của Ninh Thuận nói riêng. Giải thưởng đã khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Chính quyền cùng ngành Giáo dục; sự cố gắng phấn đấu của tập thể lãnh đạo, Giáo viên, CNV Công ty; sự hỗ trợ, động viên của xã hội mà ở đây là quý phụ huynh.

Giải thưởng cũng là nền tảng giúp Công ty định vị thương hiệu trong lĩnh vực xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để Hoa Sen cùng các đơn vị doanh nghiệp khác chung tay góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.