THAM QUAN NGOẠI KHOÁ LÀNG BÍCH HỌA HÒN THIÊN

Làng Bích họa Hòn Thiên quê tôi.

Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.

A good picture is equivalent to a good deed.

P/s Hoạt động ngoại khoá cuối tuần khối cấp 2, cấp 3 Trường Hoa Sen

Ninh Thuận. Xin cảm ơn chủ nhân rất nhiều, chúc em luôn thành công và giúp làng giúp xóm chúng ta.